Michał Szota

Kontakt:

mszota@wip.pcz.pl

Miejsce:

Politechnika Częstochowska

http://www.inzynieriamaterialowa.pl