Aktualności bieżące

2022-09-26

ESAFORM 2023

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić do uczestnictwa w 26 międzynarodowej
konferencji ESAFORM 2023 (International ESAFORM Conference on Material
Forming) organizowanej przez
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w dniach 19-21 Kwietnia 2023 roku.

Konferencja obejmuje wiele obszarów z dyscypliny Inżynieria
Materiałowa związanych z szeroko pojętym wytwarzaniem,
kształtowaniem i formowaniem nowoczesnych materiałów inżynierskich.
Poruszane zagadnienia związane są z wszelkiego rodzaju materiałami
(metale, polimery, kompozyty,…), procesami (tradycyjne i nowe procesy
formowania, kształtowania,...), zjawiskami w różnych skalach
wymiarowych (nano, mikro, makro i mezo) oraz podejściami do wspomagania
projektowania nowych technologii (modelowanie, symulacje,
eksperymenty,…).

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz ze streszczeniem publikacji
należy dokonać do 30.09 2022 poprzez stronę internetową:
www.esaform2023.agh.edu.pl [1]

Pełny tekst referatu należy natomiast przesłać do organizatorów
najpóźniej do 08.12 2022. Zakwalifikowane artykuły konferencyjne
będą opublikowane w periodyku naukowym "Materials Research Forum"
indeksowanym w bazie Scopus zgodnie z koncepcją Open Access.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie
internetowej konferencji www.esaform2023.agh.edu.pl [1] oraz
stowarzyszenia ESAFORM www.esaform.org [2]

Do zobaczenia w Krakowie!

Prof. dr hab. inż. Łukasz Madej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

powrót> >>