Aktualności bieżące

2016-11-24

Konkurs PTM- Edycja 2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego ogłasza konkurs na najlepsza pracę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa

 

Warunki konkursu:

1)      Dyplom oraz nagroda finansowa przyznawana jest przez Prezesa PTM na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa

2)      W konkursie mogą uczestniczyć  osoby, które w 2016 roku obroniły rozprawę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa

3)      Nagroda pieniężna wynosi 5 000 zł i jest przyznawana jako dofinansowanie do konferencji krajowej lub zagranicznej wskazanej przez laureata konkursu

4)      Wniosek o przyznanie nagrody składa promotor pracy doktorskiej w terminie do:

31 marca 2017 roku.

 

na adres:

Sekretarz Generalny PTM

Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Akademia Górniczo-Hutnicza, im. St. Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 

Wniosek powinien zawierać:

1)       Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej

2)       Opinię promotora

3)       Kopie recenzji rozprawy

4)       CV osoby stającej do konkursu wraz z dorobkiem publikacyjnym

 

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Prof. dr hab. inż. Piotr Kula

powrót> >>