2023 PTM

XXVII Seminarium PTM odbyło się w dniach 24-26 września 2023 roku w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W trakcie spotkania wygłoszono następujące referaty:

- Inżynieria materiałowa w dobie niżu demograficznego - prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska i prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek; 

- Horizon Europe - szansa i wyzwania dla inżynierii materiałowej - prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak; dodatkowe materiały: strategia rozwoju NAWA, opisy KIS

- Rada Doskonałości Naukowej - podsumowanie I kadencji - prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska, prof. dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. dr hab. inż. Jerzy Smolik;

- Inżynieria materiałowa - czyli co? - prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska;

Kryterium III w ewaluacji, a przedsiębiorczość akademicka – dobre praktyki - prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek;

- Dyscyplina Inżynieria Materiałowa - i co dalej? - prof. dr hab. inż. Paweł Zięba;

- ODIM 2023 - i co dalej? - dr inż. Grzegorz Michta i dr inż. Rafał Wróblewski.


powrót >>