Aktualności bieżące

2023-04-18

Otwarcie konkursu na najlepszą pracę doktorską z dyscypliny Inżynieria Materiałowa za rok 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego ogłasza konkurs na najlepsza pracę doktorską z  dyscypliny Inżynieria Materiałowa za rok 2022

 

Warunki konkursu:

1)     Dyplom oraz nagroda finansowa przyznawana są przez Prezesa PTM na wniosek Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Główny Towarzystwa.

2)     W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w 2022 roku obroniły rozprawę doktorską z dyscypliny Inżynieria Materiałowa realizowaną w polskiej jednostce naukowej.

3)     Przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody po 3000 zł, za rozprawę doktorską zredagowaną w formie manuskryptu i za rozprawę doktorską przedstawioną w formie cyklu publikacji.

4)     Nagroda pieniężna jest przyznawana jako dofinansowanie na dowolny cel naukowy wskazany przez laureata konkursu.

5)     Wniosek o przyznanie nagrody składa promotor pracy doktorskiej w terminie do 31 maja 2023 roku,

na adres:

Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, prof. PAN

ul. W. Reymonta 25

30-059 Kraków

 

6)     Wniosek powinien zawierać:

1)      Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej zredagowany w formie manuskryptu lub w formie cyklu publikacji

2)      Opinię promotora

3)      Kopie recenzji rozprawy

4)      CV osoby stającej do konkursu wraz z dorobkiem publikacyjnym

powrót> >>