Crystals

1) Dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz

Profesor Grzegorz Golański z Politechniki Częstochowskiej jest zaproszonym edytorem w wydaniu specjalnym zatytułowanym Study of Structure, Heat Treatment and Properties of Steels. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 30 listopada 2020 roku.

Steel Structure

 

2) Dr inż. Wojciech Polkowski

Doktor Wojciech Polkowski z Sieci Badawczej Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego jest zaproszonym edytorem w wydaniu specjalnym zatytułowanym Crystal Plasticity. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 15 sierpnia 2020 roku.

Crystal Plasticity


powrót >>