Guest Editor:

Metals

1) Dr hab. inż. Jacek Górka, prof. PŚl

Profesor Jacek Górka z Politechniki Śląskiej jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Fusion Welding. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku. 

Fusion Welding


powrót >>