Aktualności bieżące

2009-11-26

Posiedzenie Zarządu PTM - listopad 2009

W trakcie posiedzenia Zarządu PTM, ktore odbyło się się w Krakowie w dniu 26 listopada  (czwartek) 2009 roku w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, Sala Seminaryjna II piętro zostały przedstawione następujące sprawy:

 
1. Zatwierdzenia protokołu ze spotkania Zarządu w dniu 21-09-2009.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Prezesa o zadaniach Zarządu w świetle dyskusji na XIII Seminarium PTM w Gdańsku.
4. Sprawa współpracy z przemysłem w świetle wniosków z ostatniego zebrania Zarządu.
5. Udział członków PTM w organizacji kolejnego kongresu EUROMAT 2011.
5. Informacja Prof. Krzysztofa Czupryńskiego o stanie przygotowań do Seminarium PTM w 2010 roku.
6. Sprawy wniesione przez Członków Zarządu oraz wolne wnioski.

 

powrót> >>