Polymers

1) Dr inż. Krzysztor Formela

Doktor Krzysztof Formela z Politechniki Gdańskiej jest zaproszonym współedytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Recycling and Bio-Based Additives in Polymer and Composites Technology. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 10 października 2021 roku.

Recycling and Bio-Based Additives in Polymer and Composites Technology


powrót >>