Journal of Composites Science

1) Dr inż. Krzszytof Formela

Doktor Krzysztof Formela z Politechniki Gdańskiej jest zaproszonym współedytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Progress in Rubber Blends and Composites Technology. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 30 czerwca 2021 roku.

Progress in Rubber Blends and Composites Technology


powrót >>