Edycja 2024

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską

z dyscypliny Inżynieria Materiałowa za rok 2023

 

Warunki konkursu:

 

1)     Dyplom oraz nagroda finansowa przyznawana są przez Prezesa PTM na wniosek Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Główny Towarzystwa.

2)     W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w 2023 roku obroniły rozprawę doktorską z dyscypliny Inżynieria Materiałowa realizowaną w polskiej jednostce naukowej.

3)     Przyznana zostanie jedna nagroda główna w wysokości 5000 zł, za rozprawę doktorską zredagowaną w formie monografii lub przedstawioną w formie cyklu publikacji. Komisja może ponadto wyróżnić inne prace, ale nie jest to związane z przyznaniem nagrody dla ich autorów.

4)     Nagroda pieniężna jest przyznawana jako dofinansowanie na dowolny cel naukowy wskazany przez laureata konkursu.

5)     Wniosek o przyznanie nagrody składa promotor pracy doktorskiej w terminie do 15 lipca 2024 roku,

na adres:

Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

dr hab. Joanna Wojewoda-Budka

ul. W. Reymonta 25

30-059 Kraków

 

6)     Wniosek powinien zawierać:

1)      Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej zredagowany w formie manuskryptu lub w formie cyklu publikacji w formie papierowej,

2)      Opinię promotora,

3)      Kopie recenzji rozprawy,

4)      CV osoby stającej do konkursu wraz z dorobkiem publikacyjnym,

5)      Dokumentację z pkt 1-4 zapisaną na nośniku elektronicznym. Każdy z plików powinien w nazwie posiadać imię i nazwisko doktoranta, np.: doktorat_Jan Kowalski; opinia promotora_Jan Kowalski; recenzja 1_Jan Kowalski, …, CV_Jan Kowalski.

 


powrót >>