Edycja 2022

Zarząd PTM przyznał dwie równorzędne nagrody za najlepszą pracę doktorską z zakresu inżynierii materiałowej za rok 2021 w dwóch kategoriach:

- z monografii naukowej,

- z dorobku naukowego (na podstawie cyklu publikacji).

Laureatkami konkursu zostały:

- w kategorii monografia naukowa: dr inż. Izabella Kwiecień z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. Tytuł pracy: "Diffusion phenomena at the interface zone of Al1050/Ni201 explosively welded clads". Promotor rozprawy: dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, prof. PAN. Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Bobrowski;

- w kategorii cykl publikacji: dr inż. Maria Wątroba z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tytuł pracy: "Nowe bioresorbowalne stopy cynku do zastosowań biomedycznych". Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Piotr Bała.

W kategorii monografia naukowa wyróżnienia otrzymali:

- dr inż. Kamil Gancarczyk z Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł pracy: "Doskonałość struktury krystalicznej monokryształów nadstopu niklu CMSX-4 i jej wpływ na właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze". Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski;

- dr inż. Krystian Zyguła z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tytuł rozprawy: "Cieplno-mechaniczna przeróbka plastyczna stopów tytanu z grupy Beta, otrzymanych z proszków elementarnych". Promotor rozprawy: dr hab. inż. Marek Wojtaszek, prof. AGH.

W kategorii cykl publikacji wyróżnienia otrzymali: 

- dr inż. Milena Leszczyńska z Politechniki Warszawskiej. Tytuł rozprawy: "Sztywne pianki poliuretanowe otrzymywane z zastosowaniem surowców odnawialnych". Promotor rozprawy: dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW;

- dr inż. Marcin Wekwejt z Politechniki Gdańskiej. Tytuł rozprawy: "Modyfikacja cementu kostnego w celu uzyskania długotrwałej ochrony antybakteryjnej". Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński. Promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Michno.

 

Laureatkom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

KONKURS PTM - EDYCJA 2022


powrót >>