Edycja 2021

Zarząd PTM przyznał dwie równorzędne nagrody za najlepszą pracę doktorską z zakresu inżynierii materiałowej za rok 2020. Laureatami konkursu zostali:

- dr inż. Aleksandra Kozłowska z Politechniki Śląskiej. Tytuł pracy: "Wpływ temperatury na indukowaną odkształceniem przemianę martenzytyczną w wysokowytrzymałych stalach wielofazowych". Promotor rozprawy: prof. dr hab. Adam Grajcar;

- dr inż. Mateusz Kopeć z IPPT PAN. Tytuł pracy: "Hot stamping of titanium alloys". Promotor pracy: dr Liliang Wang.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


powrót >>