Edycja 2018

Zarząd PTM przyznał nagrodę za najlepszą pracę doktorską z zakresu inżynierii materiałowej za rok 2017 dr Annie Wójcik z IMIM PAN w Krakowie. Tytuł pracy: „Structure and inverse magnetocaloric effect in Ni-Co-Mn-Sn-Me (Me=Fe, Cu, Si) Heusler alloys”.

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. PAN

Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Szczerba

Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

 

 

 

 powrót >>