Edycja 2014

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na posiedzeniu w dniu 22 września 2014 roku konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Inżynierii Materiałowej w 2013 roku. Mamy przyjemność powiadomić, że w oparciu o opinię wydaną przez wybitnych ekspertów, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego podjął decyzję, że nagrodą uhonorowana zostanie dr inż. Magdalena Miszczyk za pracę doktorską pt.Microstructure and texture evolution during annealing of plane strain compressed FCC metals (Zmiany mikrostruktury i tekstury podczas wyżarzania odkształconych metali o sieci rsc) wykonaną w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne (Francja). Promotorami pracy byli:  ze strony polskiej: prof. dr hab. inż. Henryk Paul, ze strony francuskiej prof.dr hab. Julian Driver oraz dr Claire Maurice.


powrót >>