Edycja 2012

Zarząd PTM za rok 2011 przyznał dwie równorzędne nagrody:

  • dr inż. Anna Maria Janus: "Morfologia hydroksyapatytu pochodzenia naturalnego przeznaczonego do zastosowań biologicznych". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Marek Faryna. Praca została zrealizowana w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie;
  • dr inż. Katarzyna Faryj:"Wpływ parametrów procesu wytwarzania na mikrostrukturę i własności spiekanych stali samohartujących". Promotorem pracy był dr hab. inż. Andrzej Ciaś, prof. AGH. Pracę wykonano na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie.

powrót >>