Crystals

1) Dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz

Profesor Grzegorz Golański z Politechniki Częstochowskiej jest zaproszonym edytorem w wydaniu specjalnym zatytułowanym Study of Structure, Heat Treatment and Properties of Steels. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 30 kwietnia 2021 roku.

Steel Structure

 


powrót >>