Coatings

1) Dr hab. Małgorzata Norek, prof. WAT

Profesor Małgorzata Norek z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Recent Advances in Metal, Ceramic and Metal-Ceramic Composite Films/Coatings. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Metal-Ceramic Composite Films/Coatings


powrót >>