Coatings

1) Dr hab. inż. Alicja Krella, prof. IMP

Profesor Alicja Krella z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Erosion of Nanostructured Coatings. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 10 czerwca 2021 roku.

Erosion of Nanostructured Coatings

 

2) Dr hab. inż. Cezary Senderowski, prof. UWM

Profesor Cezary Senderowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest zaproszonym współedytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Aluminide-Based Intermetallic Matrix Composite Coatings. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 31 maja 2021 roku.

Aluminide Intermetallic Coatings

 

3) Dr hab. Małgorzata Norek, prof. WAT

Profesor Małgorzata Norek z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Recent Advances in Metal, Ceramic and Metal-Ceramic Composite Films/Coatings. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Metal-Ceramic Composite Films/Coatings


powrót >>