Aktualności bieżące

2016-10-20

Zmarł Prof. Stanisław Komornicki

Szanowni Członkowie
Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego;


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas prof. dr hab. Stanisław Komornicki - wielki przyjaciel Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Profesor był wspaniałym, zaangażowanym nauczycielem, wychowawcą profesorów, doktorów habilitowanych oraz wielu pokoleń doktorów i magistrów. Był Człowiekiem pełnym inicjatyw, pomysłów i radości życia.

Od 1974 r. pracował na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W 1981 r. został doktorem nauk chemicznych, habilitował się 1994 r., tytuł profesora otrzymał w roku 2003. Był promotorem rozpraw doktorskich oraz autorem 80 publikacji naukowych z zakresu chemii ciała stałego. W latach 1993–1996 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich na swoim wydziale, a w latach 1996–2002 był jego dziekanem. Współtworzył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. W latach 2003–2007 był jej prorektorem, a w latach 2007–2015 rektorem.

Utraciliśmy wybitnego uczonego, nauczyciela, kolegę i przyjaciela, życzliwego wszystkim dobrego Człowieka. Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć jego pamięci.

Pogrążony w żalu,
Zarząd PTM

powrót> >>