Aktualności bieżące

2017-11-14

Wyniki konkursu PTM

Zarząd PTM przyznał nagrodę za najlepszą pracę doktorską z zakresu inżynierii materiałowej za rok 2016 dr inż. Przemysławowi D. Gacia z Politechniki Warszawskiej. Tytuł pracy: „Development of Single-step and Low-temperature Method of CuO Nanopowders Synthesis and Their Catalytic Properties”.

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

Promotor pomocniczy: dr Katsuhiko Ariga (National Institute for Materials Science Japonia)

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

powrót> >>