Aktualności bieżące

2022-02-25

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Kierujemy słowa wsparcia dla naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy
doznali napaści wojskowej Rosji.  Jest niedopuszczalne, że jedno państwo dąży do rozwoju kosztem drugiego i dla realizacji swoich absurdalnych celów dopuszcza się agresji militarnej. Znamy w historii wiele takich zamierzeń, które zawsze kończyły się bólem i cierpieniem niewinnych ludzi. Historia uczy, że takie zdarzenia tylko i wyłącznie burzą poczucie godności ludzi, łamią humanizm i prowadzą do zwątpienia w człowieczeństwo. Potępiamy agresję wojsk rosyjskich, solidaryzujemy się z Ukrainą jako dzielnym narodem i popieramy ich w walce na rzecz utrzymania swojej suwerenności.


Drodzy Przyjaciele z Ukrainyjesteśmy z Wami.

powrót> >>