Aktualności bieżące

2023-10-05

SIM 2023 - 50-ta edycja Szkoły Inżynierii Materiałowej

Szanowni Państwo!

W dniach 27-29 września w Rytrze odbyła się Jubileuszowa 50-ta Ogólnopolska Konferencja naukowa pod nazwą Szkoła Inżynierii Materiałowej SIM organizowana przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

Uczestnikami Konferencji są przede wszystkim doktoranci i młodzi pracownicy nauki, którzy w przyjaznej atmosferze mogą przedstawić wyniki swoich badań, które z czasem będą stanowić podstawę ich doktoratów czy też na dalszym etapie kariery ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego. Tradycją SIM jest również zaproszenie wybitnych profesorów z Inżynierii Materiałowej, którzy na sesjach plenarnych wygłaszają wykłady ze swojej specjalności. Profesorowie są także konsultantami dla młodszych uczestników SIM. Niewątpliwie jest to konferencja, która kształtowała kolejne pokolenia inżynierów materiałowych w Polsce.

Wszystko zaczęło się w 1971 roku, gdy prof. dr hab. inż. Stanisław Gorczyca, dr h. c. zaprosił doktorantów i asystentów z Zakładu Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH do udziału w I Seminarium Doktoranckim. Po dwóch latach opiekę naukową nad Seminarium przejął prof. dr hab. inż. Karol Przybyłowicz, który tę funkcję pełnił przez 18 lat. W 1993 roku opiekę nad Seminarium przejął prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, który był opiekunem naukowym Ogólnopolskiego Seminarium Doktorantów, a później Szkoły Inżynierii Materiałowej przez 24 lata. Od 2017 roku konferencji przewodniczy prof. dr hab. inż. Piotr Bała, który jest związany z SIM 21 lat, najpierw jako członek komitetu organizacyjnego, potem główny organizator, a obecnie opiekun naukowy.

W tegorocznej Szkole wzięło udział 74 osoby z 22 ośrodków naukowych i firm z całej Polski. Razem, tworzymy jedną wielką Rodzinę Inżynierii Materiałowej.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!


powrót> >>