Aktualności bieżące

2020-05-27

Prof. Jerzy Lis Rektorem AGH na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego,

 

Z wielką radością informujemy, że Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis został wybrany Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kadencję 2020-2024. 

Prof. Jerzy Lis pełnił przez dwie kadencje funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, a obecnie jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej naszego Towarzystwa. Pracuje w AGH od 1978 r. Pełnił funkcję prorektora AGH, prodziekana i dziekana wydziału oraz kierownika katedry. Przez 3 lata pracował także w State University of New York, USA. Jego dorobek naukowy dotyczy zwłaszcza prac nad opracowaniem metod otrzymywania specjalnych tworzyw ceramicznych (węgliki, azotki, sialony, alony, kompozyty) techniką SHS oraz prac nad opracowaniem metod otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych o właściwościach plastycznych tzw. nanolaminatów (fazy MAX), a także badań nad opracowaniem technologii otrzymywania tradycyjnych tworzyw ceramicznych. Jest autorem i współautorem ponad 400 publikacji naukowych, a jego indeks Hirscha wynosi 19. Działalność międzynarodowa Prof. Jerzego Lisa obejmuje współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz ceramiki na świecie, w tym: ENSCI (Francja), University Castellon (Hiszpania), Penn State University, SDSMT (USA), ISTMAN (Rosja).

powrót> >>