Aktualności bieżące

2017-04-18

Nagroda PTM dla dr hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego. prof. PW

Dnia 4 kwietnia 2017 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego PTM, które miało miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody PTM dr hab. inż. Wojciechowi Święszkowskiemu, prof. PW, w podziękowaniu za organizację konferencji EUROMAT 2015. Nagrodę wręczył JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego prof. dr hab. inż. Piotr Kula.

powrót> >>