Aktualności bieżące

2023-02-02

EMAS 2023

EMAS 2023 - 17th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, wydarzenie współorganizowane przez IMIM PAN i Uniwersytet Jagielloński, odbędzie się w Krakowie w Auditorium Maximum UJ w dniach od 7 do 11 maja 2023.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów to: 15 luty 2023.

Wszelkie informacje oraz Final Announcement znajdziecie na stronie European Microbeam Analysis Societyhttps://www.microbeamanalysis.eu

Celem cyklicznych, międzynarodowych warsztatów pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Mikroanalizy (European Microbeam Analysis Society - EMAS) jest prezentacja i dyskusja aktualnych problemów, a także wymiana doświadczeń w zakresie teoretycznych, metodologicznych i praktycznych aspektów analiz w mikroobszarach. Warsztaty EMAS sprzyjają wymianie doświadczeń w sferze przygotowania materiału badawczego, procesu pomiarowego oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Są one organizowane w taki sposób, aby zmaksymalizować transfer wiedzy pomiędzy uczestnikami warsztatów oraz umożliwić im zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie badań mikroanalitycznych. Warsztaty EMAS oparte są na cyklach wykładów wybitnych, międzynarodowych ekspertów, a także na prezentacjach ustnych młodych naukowców oraz na panelach dyskusyjnych.

Uczestnicy przedstawiają obligatoryjnie swoje osiągnięcia naukowe w ramach sesji plakatowych (posterowych). Dzięki szerokiej ekspozycji najnowocześniejszej aparatury badawczej, uczestnicy warsztatów mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami oraz rozwiązaniami technologicznymi w zakresie analizy mikrowiązkowej. Jest to unikalna okazja do osobistych interakcji ze specjalistami odpowiedzialnymi za komercyjne wdrażanie rozwiązań przygotowanych przez badaczy, a także podzielenia się doświadczeniem z użytkownikami wykorzystującymi techniki mikroanalityczne.

Główna tematyka siedemnastych już warsztatów EMAS 2023, organizowanych tym razem w Krakowie po czteroletniej przerwie związanej z pandemią COVID-19, koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z mikroanalizą rentgenowską (EPMA), dyfrakcją elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD), zaawansowaną preparatyką materiałów do badań mikroanalitycznych oraz narzędziach obliczeniowych służących automatyce procesu pomiarowego (machine learning) w takich dziedzinach jak materiałoznawstwo, geologia, biologia, medycyna, astrofizyka, mikroelektronika, kryminalistyka, kataliza itp.

powrót> >>