Tomasz Czujko

Kontakt:

tomasz.czujko@wat.edu.pl

+48 795 484 935Miejsce:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

http://www.wat.edu.pl