Polymers

1) Dr inż. Krzysztor Formela

Doktor Krzysztof Formela z Politechniki Gdańskiej jest zaproszonym współedytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Epoxy Resins and Composites. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 30 września 2020 roku. 

Epoxy Resins and Composites

Doktor Formela jest również zaproszonym edytorem w kolejnym specjalnym wydaniu zatytułowanym Recycling and Bio-Based Additives in Polymer and Composites Technology. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 10 marca 2021 roku.

Recycling and Bio-Based Additives in Polymer and Composites Technology


powrót >>