Piotr Niedzielski

Kontakt:

piotr.niedzielski@p.lodz.pl

+48 42 6313030Miejsce:

Politechnika Łózka

http://iim.p.lodz.pl