Materials

1) Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski

Profesor Jan Sieniawski z Politechniki Rzeszowskiej jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Superalloys- Currents Trends in Development of Their Microstructure and Properties. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku.

Superalloys

 

2) Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata i dr inż. Jan Huebner

Profesor Dariusz Kata i doktor Jan Huebner z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie są zaproszonymi edytorami w specjalnym wydaniu zatytułowanym Synthesis, Sintering and Application of Ceramic Materials. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku.

Ceramic Materials

 

3) Prof. dr hab. inż. Łukasz Madej

Profesor Łukasz Madej z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Computational Modelling and Design of Novel Engineering Materials. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 20 kwietnia 2022 roku.

Novel Engineering Materials 

 

4) Prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska

Profesor Lucyna Jaworska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Novel High-Temperature Materials: Preparation, Characterization and Applications. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 10 stycznia 2022 roku.

Novel High-Temperature Materials

 

5) Dr hab. inż. Stanisław Jóźwiak, prof. WAT

Profesor Stanisław Jóźwiak z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Mechanical Properties of Intermetallic Alloys. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 28 lutego 2022 roku.

Intermetallic Alloys 

 

6) Dr hab. inż. Alicja Krella, prof. IMP

Profesor Alicja Krella z z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Erosion Resistance of Materials. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku.

Erosion Resistance of Materials

 

7) Dr Marta Michalska-Domańska

Doktor Marta Michalska-Domańska z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Anodized Materials and Their Applications. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 31 października 2022 roku.

Anodized Materials and Their Applications

 

8) Dr inż. Mateusz Kopeć

Doktor Mateusz Kopeć z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Advances in Sheet Metal Forming Processes of Lightweight Alloys. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 10 czerwca 2022 roku.

Lightweight Alloys 


powrót >>