Guest Editor:

Materials

1) Dr hab. inż. Alicja Krella, prof. IMP

Profesor Alicja Krella z z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Erosion Resistance of Materials. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 10 listopada 2022 roku.

Erosion Resistance of Materials

 

2) Dr Marta Michalska-Domańska

Doktor Marta Michalska-Domańska z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Anodized Materials and Their Applications. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 31 października 2022 roku.

Anodized Materials and Their Applications

 

3) Dr inż. Mateusz Kopeć

Doktor Mateusz Kopeć z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie jest zaproszonym edytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Advances in Sheet Metal Forming Processes of Lightweight Alloys. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 20 marca 2023 roku.

Lightweight Alloys 


powrót >>