Łukasz Kaczmarek

Kontakt:

lukasz.kaczmarek@p.lodz.pl

+48 42 631 30 31Miejsce:

Politechnika Łódzka

http://im2.ultra3.done.pl/pl-PL/pracownicy/kaczmarek-lukasz?referer=pracownicy