Journal of Renewable Materials

1) Dr inż. Krzysztof Formela

Doktor Krzysztof Formela z Politechniki Gdańskiej jest zaproszonym współedytorem w specjalnym wydaniu zatytułowanym Polymeric Composites Based on Sustainable Technologies and Renewable Materials. Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 30 listopada 2020 roku.

Polymeric Composites


powrót >>