Halina Garbacz

Kontakt:

halina.garbacz@pw.edu.pl

+48 22 234 8792Miejsce:

Politechnika Warszawska

https://wim.pw.edu.pl/Pracownicy/Profesorowie/Halina-Garbacz