Halina Garbacz

Kontakt:

halina.garbacz@pw.edu.pl

+48 22 234 8792Miejsce:

Politechnika Warszawska

http://www.inmat.pw.edu.pl/index.php/Pracownicy/Profesorowie-PW/Halina-Garbacz-prof.-PW