Grzegorz Moskal

Kontakt:

Grzegorz.Moskal@polsl.pl

+48 32 6034407Miejsce:

Politechnika Śląska

https://iim.polsl.pl/pracownicy/details/32