Grzegorz Moskal

Kontakt:

Grzegorz.Moskal@polsl.pl

+48 32 6034407Miejsce:

Politechnika Śląska

http://knom.polsl.pl