Aktualności bieżące

2010-05-28

XV SEMINARIUM Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

 

W dniach 28-30 maja 2010r odbyło się XV SEMINARIUM Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Gospodarzem seminarium był Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. Program jubileuszowego XV seminarium obejmował  prezentację najnowszych kierunków badań i zagadnień dotyczących rozwoju dydaktyki w tej dyscyplinie oraz otwarte dyskusje na tematy komercjalizacji wyników badań, współpracy z przemysłem i udziału polskich jednostek naukowo-badawczych w programach Unii Europejskiej. 
I sesja

Prezentacja Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej–prof. K. Czupryński

Panel„Problemy kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej”– moderator prof. J. Szawłowski
•prof. M. Hetmańczyk, prof. Z. Nitkiewicz „Rezultaty i wnioski z akredytacji kierunku inżynieria materiałowa przez PKA”
•prof. P.Kula „Studia wielostopniowe Polska, Europa dziś i jutro”


II sesja 

Panel „Problemy kariery naukowej w zakresie inżynierii materiałowej”–moderator: prof. J. Sieniawski
•prof. W. Przetakiewicz „Rozwój inżynierii materiałowej a model kariery naukowej”
•prof. J. Szawłowski, prof. T. Wierzchoń „ Tematyka rozpraw habilitacyjnych w obszarze inżynierii materiałowej”


III sesja 

Panel „Nauka i gospodarka w zakresie inżynierii materiałowej”–moderator: prof. K. Czupryński,
•prof. Leszek R. Jaroszewicz, prof. Zbigniew Bojar „Inżynieria materiałowa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka”
•Pan Krzysztof Dędek, firma Maskpol, „Nowe materiały i technologie w produkcji Maskpol”
•Pan Tomasz Wróbel, firma AMZ Kutno, „Produkcja specjalna AMZ Kutno sp. z oo.”
•Pan Mirosław Grudzień, firma VIGO System, „Kreowanie współpracy między nauką a przemysłem. WAT-VIGO System S.A., a case study”

IV sesja 

Informacje i komunikaty –moderator: prof. dr hab. Jerzy Lis
•Sprawy czasopisma Inżynieria Materiałowa
•Sprawy PTM
•inne

 

powrót> >>