Aktualności bieżące

2009-09-20

XIV SEMINARIUM Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

W dniach 20-22 września 2009 w Gdyni odbyło się XIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Gospodarzem Seminarium był Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej  Politechniki Gdańskiej oraz Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Na XIV seminarium zaprezentowano najnowsze kierunki badań i zagadnienia dotyczące rozwoju dydaktyki w tej dyscyplinie, oraz przeprowadzono otwarte dyskusje na tematy komercjalizacji wyników badań, współpracy z przemysłem i udziału polskich jednostek naukowo-badawczych w programach Unii Europejskiej.
S. Sobieszczyk, M. Szkodo: Inżynieria materiałowa na Pomorzu i w Politechnice Gdańskiej 

Sesja I 

Zasoby ludzkie dla dydaktyki i badań w inżynierii materiałowej


  

Prof. Jeziorski: Zaplecze kadrowe krajowych zespołów inżynierii materiałowej

Prof. L. Dobrzański: Profile kształcenia w inżynierii materiałowej w Polsce i w Europie

 

Sesja II 

Kształcenie w Inżynierii Materiałowej dla teraźniejszości i przyszłości 


  

Sesja III

Inżynieria Materiałowa a polityka klastrów


 Prof. Kubiak: Klaster Dolina Lotnicza

Prof. A. Zieliński: Inżynieria materiałowa w Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE

 

 

Sesja IV

Inżynieria materiałowa a programy europejskie

 

 

 Prof. P. Kula: Fundusze europejskie a instytucje transferu technologii

 Prof. Ciaś: Współpraca międzynarodowa Międzywydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej; udział w projektach w VI Programie Ramowym

powrót> >>