Aktualności bieżące

2008-06-17

XIII SEMINARIUM PTM

KSZTAŁCENIE I BADANIA NAUKOWE 
W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ”

 

Szczecin-Helsinborg, 17-19.06.2008

 

 

W dniach 17-19 września 2007 w Szczecinie odbyło się XII Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego poświęcone zagadnieniom kształcenia studentów i kadr naukowych oraz prowadzenia badań w obszarze inżynierii materiałowej. Gospodarzem Seminarium był Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Politechniki Szczecińskiej. W seminariach uczestniczą wyłącznie zaproszeni naukowcy, którzy mają decydujący wpływ na kierunki kształcenia i badań naukowych w inżynierii materiałowej z racji pełnienia funkcji rektorów i dziekanów wyższych uczelni, dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych i placówek PAN, a także uczestniczą w pracach odpowiednich sekcji i zespołów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

XIII Seminarium PTM zgromadziło 83 naukowców. 

Pierwszy dzień obrad wypełniły następujące referaty: 

Prof. A. Błędzki -  Organizacja badań i edukacja akademicka w Niemczech 

Prof. A. Zieliński - Strategie badań i rozwoju materiałów 

Prof. W. Przetakiewicz  - Zmiany w systemie finansowania nauki z budżetu państwa 

Dr hab. inż. J. Baranowska - Działalność badawcza w Instytucie Inżynierii Materiałowej PS 

Prof. Z. Rosłaniec - Nanokompozyty i nanotechnologie polimerowe. Badania i perspektywy 

Dr inż. A. Biedunkiewicz - Stan wiedzy i perspektywy w dziedzinie nano-kompozytów 

Prof. J. Nowacki - Inżynieria materiałowa w technikach spajania 

Pierwszy dzień zakończyło zwiedzanie laboratoriów Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej. 

W drugim dniu obrady skoncentrowane były na zagadnieniach związanych z wprowadzeniem Strategii Bolońskiej na polskich uczelniach. Referat wprowadzające wygłosili: 
Prof. P. Kula - Studia doktoranckie szansą Inżynierii Materiałowej 
Prof. J. Szawłowski- Mapa kształcenia w Inżynierii Materiałowej w Polsce. Studia I i II stopnia. Rekrutacja 

Oba referaty były podstawą do dyskusji panelowej z ogólnym hasłem „Dydaktyka w Inżynierii Materiałowej" 

Następnie uczestnicy Seminarium mieli okazję wyjazdu i zwiedzenia do fabryki Höganäs (http://www.hoganas.com) w pobliżu Helsingborga w Szwecji, będącej jednym z największych przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji proszków metali. 

Organizatorem następnego seminarium będzie Politechnika Gdańska.
powrót> >>