Aktualności bieżące

2006-09-10

XI SEMINARIUM PTM

KSZTAŁCENIE I BADANIA NAUKOWE 
W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ”

 

Kamień Śląski, 10 –13 września 2006 

W dniach 10-13 września 2006 w Kamieniu Śląskim odbyło się XI Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego poświęcone zagadnieniom kształcenia studentów i kadr naukowych oraz prowadzenia badań w obszarze inżynierii materiałowej. Gospodarzem Seminarium była Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej.

Seminaria PTM są organizowane co roku począwszy od 1995. Uczestniczą w nich wyłącznie zaproszeni naukowcy, którzy mają decydujący wpływ na kierunki kształcenia i badań naukowych w inżynierii materiałowej z racji pełnienia funkcji rektorów i dziekanów wyższych uczelni, dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych i placówek PAN, a także uczestniczą w pracach odpowiednich sekcji i zespołów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. XI Seminarium PTM zgromadziło 78 naukowców, którzy mieli okazję do wysłuchania referatów w trzech panelach tematycznych: Badania, Dydaktyka, Kształcenia. 

Referat wprowadzający Nowe inicjatywy i programy w obszarze polskiej nauki  został przygotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego. W poszczególnych panelach wygłoszono następujące referaty:

Panel Badania

Kierunki rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej - Prof. P. Kula

Finansowanie badań naukowych z funduszy Unii Europejskiej i Polski – Prof. T. Kulik, Prof. W. Przetakiewicz

Upowszechnianie wiedzy i wyników badań w działalności PTM - Prof. A. Maciejny, Prof. S. Wojciechowski

Zadania i formy pracy PTM - Prof. A. Zieliński

Panel Dydaktyka 

Plany i programy studiów na kierunku inżynieria materiałowa – wg. zaleceń Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – Prof. L. Dobrzański

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana w latach 2004-2005 przez Państwową Komisję Akredytacyjną i KAUT - Prof. R. Parkitny, Prof. A. Hernas

Promocja kierunku – Prof. J. Lis, Dr Z. Pakieła

Panel Kształcenie

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym - Prof. St. Komornicki

Rozwój kadry naukowej w inżynierii materiałowej Prof. L. Jeziorski

Studia Doktoranckie w dyscyplinie inżynieria materiałowa – Prof. J. Pacyna, Prof. H. Dybiec

 

Na zakończenie każdego z paneli Uczestnicy mieli możliwość dyskusji, która w znaczący sposób uzupełniała i wzbogacała treści przekazane przez Wykładowców. Po raz pierwszy możliwość uczestniczenia w spotkaniu mieli przedstawiciele firm przemysłowych Seco/Warwick Sp. z o. o. Philips Lighting Poland S.A. oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

W podsumowaniu obrad stwierdzono, że istnieje pilna potrzeba kontynuowania spotkań w odstępie rocznym. 

powrót> >>