Aktualności bieżące

2011-01-17

Posiedzenie Zarządu PTM - styczeń 2011

Dnia 17.01.2011 roku w budynku Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się zebranie Członków Zarządu PTM.

W zebraniu uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, dr hab. inż Janusz Grabian, prof. nzw., prof. dr hab. inż. Jan Kusiński, dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. nzw., prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz, prof. dr hab. inż. Piotr Kula, dr hab. inż. Jerzy Szawłowski, prof. nzw.

Program zebrania:
1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 18 października 2010.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Organizacja Seminarium PTM.
4. Sformułowanie założeń merytorycznych na Seminarium PTM.
5. Nowa sytuacja w Nauce Polskiej w świetle wyborów do NCBiN, NCN, KEJN oraz CK.
6. Informacja skarbnika PTM o sytuacji finansowej.
7. Sprawy wniesione przez Członków Zarządu i wolne wnioski.

powrót> >>