Aktualności bieżące

2010-01-21

Posiedzenie Zarządu PTM - styczeń 2010

W trakcie II posiedzenie Zarządu, które odbyło się w Katowicach w dniu 21 stycznia (czwartek) 2010 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach zostały przedstawione następujące sprawy:
 
1. Zatwierdzenia protokołu ze spotkania Zarządu w dniu 26-11-2009.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opracowanie i zatwierdzenie programu Seminarium PTM w Warszawie.
4. Informacja Prof. Kusińskiego o przebiegu spotkania FEMS-u w Berlinie.
5. Sprawy wniesione przez Członków Zarządu oraz wolne wnioski.

powrót> >>