Aktualności bieżące

2009-01-26

Posiedzenie Zarządu PTM - styczeń 2009

 

W trakcie II posiedzenia Zarządu PTM, ktore odbyło się się w Krakowie w dniu 26 stycznia (poniedziałek) 2009 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej, Al. Mickiewicza 30, Budynek A0,  I piętro, Sala Konferencyjna Rektoratu-Nr 106 przedstawione zostały następujące sprawy:
1. Zatwierdzenie protokołu ze spotkania Zarządu w dniu 21-11-2008 (protokół zostanie rozesłany w przyszłym tygodniu).
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Prezesa o zadaniach Zarządu w świetle dyskusji na Zjeździe Delegatów
4. Propozycja podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu.
5. Informacja o stanie przygotowań do Seminarium PTM w 2009 roku.
6. Informacja Prof. Jana Kusińskiego z posiedzenia e-FEMS.
7. Sprawy wniesione przez Członków Zarządu oraz wolne wnioski.

 

powrót> >>