Aktualności bieżące

2010-10-28

Posiedzenie Zarządu PTM - październik 2010

 

Dnia 18.10.2010 roku w Instytucje Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie odbyło się zebranie Zarządu PTM.

Obecni byli: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis (Prezes PTM), prof. dr hab. inż. Paweł Zięba (Sekretarz PTM), dr hab. inż. Andrzej Kiełbus (Skarbnik PTM), prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz, dr hab. inż. Anita Olszówka - Myalska, dr hab. inż. Janusz Grabian, prof. dr hab. inż. Jan Kusiński, prof. dr hab. inż. Bogusław Major, dr inż. Halina Garbacz, dr hab. inż. Jerzy Szawłowski, prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek (gość zaproszony), Prof. dr hab. inż. Bogusław Major (gość zaproszony)

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z posiedzenia Executive Committee oraz EUROMAT – Junior w Lozannie (Prof. Jan Kusiński).
2. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 r. – (Skarbnik PTM, dr hab. Andrzej Kiełbus)
3. Przedstawienie wstępnego planu Seminarium PTM w 2011 roku – (Prof. Mirosław Karbowniczek)
4. Omówienie wyników parametryzacji jednostek naukowych oraz nowych regulacji prawnych w nauce i szkolnictwie wyższym – (Prof. Paweł Zięba)
5. Sprawy wniesione przez Członków Zarządu i wolne wnioski 

 

powrót> >>