Aktualności bieżące

2010-05-28

Posiedzenie Zarządu PTM - maj 2010

W dniu 28 maja 2010 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu PTM.
W zebraniu uczestniczyli: Jerzy Lis, Paweł Zięba, Jerzy Szawłowski, Wojciech Przetakiewicz, Andrzej Kiełbus, Krzysztof Czupryński, Zbigniew Bojar, Piotr Kula, Halina Garbacz, Anita Olszówka-Myalska, Tadeusz Wierzchoń, Edward Guzik, Eugeniusz Łągiewka.

Program Zebrania:
1. Powitanie
2. Przyjęcie nowych członków
3. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 r.
4. Ustalenie miejsca następnego zebrania
5. Sprawy różne 

powrót> >>