Aktualności bieżące

2011-06-02

Posiedzenie Zarządu PTM - czerwiec 2011

Dnia 2 czerwiec 2011 roku w Hotelu Qubus w Krakowie odbyło się Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, w którym uczestniczyli:

1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń
2. prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
3. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska, prof. nadzw.
4. prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. nadzw.
5. prof. dr hab. inż. Edward Guzik
6. dr hab. inż. Halina Garbacz
7. prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz
8. dr hab. inż. Andrzej Kiełbus
9. dr hab. inż Janusz Grabian, prof. nadzw. 
10. prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski
11. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Łągiewka
12. prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar
13. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
14. prof. dr hab. inż. Paweł Zięba
15. dr hab. inż. Jerzy Szawłowski, prof. nadzw.
16. prof. dr hab. inż. Jan KusińskiProgram zebrania:
1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 18-04-2011. 
2. Ustalenia dotyczące wyboru Członków Zarządu PTM na kolejną kadencje.
3. Krajowe Ramy Kwalifikacji w inżynierii materiałowej.
4. Informacja skarbnika PTM o sytuacji finansowej.


Zebranie rozpoczęło się od powitania zebranych przez Prezesa PTM prof. dr hab. J. Lisa. Na wstępie, prof. dr hab. inż. P. Zięba poinformował, że konferencja Mikroskopii Elektronowej organizowana przez prof. dr hab. inż. D. Stróż, została dofinansowana 
z MNiSW kwotą 10 tysięcy złotych.

Ad.1. 
Prof. dr hab. Jerzy Lis przeprowadził głosowania nad zatwierdzeniem protokółu z zebrania Członków Zarządu PTM, z dnia 18-04-2011. Członkowie jednogłośnie zatwierdzili protokół. 

Ad.2. 
Ze względu na przypadający w tym roku koniec kadencji Zarządu PTM, ustalono, 
że 25 listopada odbędzie się Walne Zebranie Delegatów na AGH, celem wybrania nowego zespołu. 

Ad 3. 
Poddano dyskusji konieczność ustalenia KRK w zakresie inżynierii materiałowej. 
Prof. dr hab. inż. J. Szawłowski podjął się zadania koordynacji spotkań Dziekanów w celu ustalenia wspólnego kryterium kwalifikacji. 

Ad.4. 
Dr hab. inż. A. Kiełbus przedstawił sprawozdanie finansowe PTM, w którego skład wchodzi 269 członków. 

Stan konta PTM: 54 179 zł
Stan zaległości wpłat przez członków PTM: 24 750 zł

Podkreślając, że wielu członków zalega z opłatami członkowskimi (w tym 26 powyżej 3 lat). W związku z tym, ustalono procedury postępowania i egzekwowania zaległości w płaceniu składek od członków, którzy w sposób ciągły uchylają się od wnoszenia opłat członkowskich.


Spotkanie Rady PTM zakończyło się podsumowaniem podjętych problemów przez 
prof. dr hab. inż. J. Lisa. 

powrót> >>