Aktualności bieżące

2020-04-29

XXV Seminarium PTM

Szanowni Państwo,

decyzją Zarządu Głównego PTM, Jubileuszowe XXV Seminarium PTM odbędzie się w dniach 24-27 października 2021 roku. Miejscie spotkania pozostaje bez zmian (Hotel Arłamów). 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Główny PTM

 

Formularz rejestracyjny został zamknięty. W sprawie zapisów należy kontaktować się z dr hab. inż. Grzegorzem Moskalem, prof. PŚ: Grzegorz.Moskal@polsl.pl.

 

 

 

Program XXV Seminarium PTM

 

Sesja posterowa

Osoby zainteresowane prezentacją posteru w ramach sesji posterowej "Współczesne osiągnięcia Inżynierii Materiałowej" prosimy o nadsyłanie streszczeń na adres mailowy: kontakt@ptm-materials.pl do dnia 15 września 2021 roku .

 

Wzór streszczenia

 

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna wniesiona do dnia 15 września 2021 roku wynosi 2850 PLN  i obejmuje:

  • uczestnictwo w obradach
  • materiały konferencyjne
  • udział w towarzyszących imprezach kulturalnych
  • pobyt w hotelu wraz z pełnym wyżywieniem
  • wycieczka do Lwowa

Opłata konferencyjna wniesiona po 15 września 2021 roku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 roku wynosić będzie 3200 PLN.

 

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących wynosi 1800 PLN i obejmuje:

  • udział w towarzyszących imprezach kulturalnych
  • pobyt w hotelu wraz z pełnym wyżywieniem
  • wycieczka do Lwowa

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proforma proszone są o kontakt pod adresem grzegorz.moskal@polsl.pl.

 

Opłatę konferencyjną prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze (PTM)

ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

PKO BP: 40 1020 2313 0000 3402 0156 8823

z dopiskiem: XXV Seminarium PTM

powrót> >>