Aktualności bieżące

2019-03-22

Walne Zebranie Członków PTM-sprawozdanie

W Walnym Zebraniu wzięło udział około 100 członków naszego Towarzystwa. W trakcie spotkania wręczono złotą odznakę PTM prof. Markowi Hetmańczykowi. W poczet Członków Honorowych przyjęto prof. Jana Kusińskiego. Pamiątkowymi dyplomami nagrodzono laureatów konkursu PTM na najlepszą pracę doktorską z zakresu inżynierii materiałowej w edycji 2017 i 2018, a także ich promotorów.  Punktem kulminacyjnym spotkania był wybór nowych władz naszego Towarzystwa. Prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego został prof. dr hab. inż. Dariusz Kata. Do Zarządu Głównego wybrano następujące osoby:

-Vice-prezesi: prof. dr hab. inż. Tomasz Czujko i dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. nzw. PW,

- Sekretarz Generalny: prof. dr hab. inż. Marek Faryna,

- Skarbnik: dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. nzw. PŚl,

-Członkowie: dr hab. inż. Maciej Motyka prof. nzw. PRz, dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nzw. PG, prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska, dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska, prof. nzw. PŚl, dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw. PŚl, dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. nzw. AGH, dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. nzw. PAN.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: prof. dr hab. Jerzy Lis (Przewodniczący), prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, dr hab. inż. Agata Dudek, prof. nzw. PCz, prof. dr hab. inż. Janusz Grabian, dr hab. inż. Stanisław Jóźwiak, prof. nzw. WAT.

powrót> >>