Aktualności bieżące

2016-01-04

Składki członkowskie- 2016 rok

Wysokość składek członkowskich Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na rok 2016:
- członkowie PTM będący samodzielnymi pracownikami naukowymi- 100 PLN,
- członkowie PTM nie będący samodzielnymi pracownikami naukowymi- 50 PLN,
- pozostali członkowie PTM- 50 PLN,
- członkowie PTM o statusie emeryta (pozostający w stosunku pracy lub nie)- 0 PLN.

Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze (PTM)
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
KRS: 0000083348, NIP: 954 18 62 166
KONTO BANKOWE PKO BP: 40 1020 2313 0000 3402 0156 8823
powrót> >>