Aktualności bieżące

2021-09-15

Nowi członkowie PTM- 10.09.2021

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że do Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego przyjęto czternaścioro nowych członków. Są to:

- dr inż. Anna Antolak-Dudka- Wydział Nowych Technnologii i Chemii,Wojskowa Akademia Teczniczna, Warszawa,

- prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska- Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa,

- dr inż. Iwona Cieślik- Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk,

- prof. dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz- Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Poznań,

- dr hab. inż. Wojciech Koczorowski, prof. PP- Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Poznań,

- dr hab. inż. Mateusz Kozioł- Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Katowice,

- dr inż. Dominik Kukla- Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa,

- dr inż. Adrian Łukaszewicz- Wydział Nowych Technnologii i Chemii,Wojskowa Akademia Teczniczna, Warszawa,

- dr hab. inż. Andrzej Miklaszewski, prof. PP- Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Poznań,

- dr hab. Arkadiusz Ptak- Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Poznań,

- dr hab. Tomasz Runka, prof. PP- Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Poznań,

- dr hab. Izabela Szafraniak-Wiza, prof. PP- Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Poznań,

- dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP- Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Poznań,

- dr hab. inż. Andrzej Zagórski- Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa.

 

Wszystkim osobom serdecznie gratulujemy. 

powrót> >>